De spoorwegovergang in Den Dolder wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Nieuwe Verbindingen:  Op dinsdag 9 juli zal de gemeenteraad besluiten over dit voorstel. U kunt de vergadering bijwonen in Zeist of online volgen via de livestream, te vinden op: https://zeist.raadsinformatie.nl/

Presentatie vervolgonderzoek Den Dolder Zuid
De spoorwegovergang in Den Dolder wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Met het project Nieuwe Verbindingen is onderzocht hoe de wegen moeten worden aangepast om Den Dolder bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.

In november 2023 heeft de gemeenteraad twee van de drie voorgestelde aanpassingen vastgesteld: voor Den Dolder Noord en voor het Centrum. Voor Den Dolder Zuid heeft de gemeenteraad toen besloten dat er vervolgonderzoek nodig is om een definitieve keuze te kunnen maken over een ontsluitingsroute. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd.

Besluit over zuidelijke ontsluitingsroute
De uitkomsten van het vervolgonderzoek, samen met de meningen van inwoners uit Den Dolder en andere belangrijke partijen, verwerken we in een advies aan de gemeenteraad over de zuidelijke ontsluitingsroute.

De gemeenteraad neemt waarschijnlijk begin juli een besluit. Maar eerst is er nog een Ronde Tafel-bijeenkomst van de gemeenteraad. Tijdens de Ronde Tafel kunt u inspreken.

De precieze data van deze raadsbijeenkomsten zijn nu nog niet bekend.