Wie kent de liedjes van de film “Jesus Christ Superstar” niet? ‘Could we start again please, Everything’s allright, Hosanna, I don’t know how to love him.’ Op zondagmiddag 19 maart laat een projectkoor de koorgedeeltes van de film/rockopera “Jesus Christ Superstar” klinken in de OLV-kerk. Dit wordt afgewisseld met korte impressies van wat deze muziek voor de zangers betekent.

De preek van de leek is een bezinningsbijeenkomst waarbij de leek op geheel eigen wijze over zijn of haar passie vertelt. Die passie levert bouwstenen voor de invulling van de preek, dat kan met woorden, muziek, stilte, gebaren, rituelen of anderszins. We worden uitgedaagd om een persoonlijke verbinding te leggen met een bijbel- of een ander verhaal, in dit geval de rockopera Jesus Christ Superstar.

De preek van de leek is een gezamenlijk initiatief van de Centrumkerk en de OLV kerk en ieder is van harte welkom om deze eigentijdse vorm van kerkzijn te ervaren.

PvdL 2023_03_flyer en liturgie