Asbesthoudend materiaal werd tot en met 1993 regelmatig gebruikt in de bouw van woningen. Woningeigenaren die asbest uit het dak of gevel van hun woning, garage of schuur willen laten verwijderen, kunnen dat nu mogelijk financieren met behulp van een lening met een rente van ongeveer 1,8%. Op 21 maart is er in Zeist-West een informatiebijeenkomst over deze lening.

Ook in Zeist-West is regelmatig asbest gebruikt. Het projectteam ‘Verduurzamen in Zeist-West’, bestaande uit bewoners en ondersteund door de gemeente Zeist, organiseert daarom deze bijeenkomst. Deze is in Lab Lou, Weteringlaan 1 en begint om 20.00 uur. Bewoners uit heel Zeist zijn van harte welkom.

Minimaal 35m2

Is het oppervlak waaruit asbest moet worden verwijderd groter dan 35 vierkante meter, dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een lening waarmee het asbest verwijderd kan worden. De lening kan ook gebruikt worden voor de vervanging van het dak- en gevelbekleding, isolatie en de aanschaf van zonnepanelen, als dat in combinatie met asbestverwijdering gaat. Voor de sloop van een asbesthoudend gebouw kan eveneens een lening aangevraagd worden.

Asbest in het huis

Het is niet verplicht om asbest te verwijderen, het bemoeilijkt wel het verduurzamen van het huis. Verwijderen van asbest is prijzig omdat het door een gespecialiseerd bedrijf gedaan moet worden als het om meer dan 35 m2 gaat. Steeds meer eigenaren willen het asbest verwijderen en dragen daarmee bij aan een gezondere leefomgeving. Om zoveel mogelijk huiseigenaren in staat te stellen asbest uit hun woning te verwijderen, stellen de provincie Utrecht en het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 4 soorten leningen beschikbaar. De lening aanvragen kan via de gemeente Zeist: www.zeist.nl/asbestlening. Daar staat ook meer informatie.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 21 maart vertellen vertegenwoordigers van SVn en de gemeente Zeist over de mogelijkheden en voorwaarden voor de leningen en subsidies, en hoe je ze aanvraagt. Bewoners wordt gevraagd zich aan te melden via a.verstappen@zeist.nl.

Projectteam ‘Verduurzamen in Zeist-West’

Het projectteam bestaat uit een aantal bewoners uit Zeist West die ondersteund worden door de gemeente Zeist. Het team helpt medebewoners in West met verduurzamen van hun woningen en het wegnemen van alle uitdagingen en drempels. Asbest is daarvan een voorbeeld.