Uitnodiging online bijeenkomst

De gemeente Zeist organiseert op woensdagavond 12 januari 2022 van 19.30 tot 20.30 uur een online bijeenkomst over de herontwikkeling van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Gebiedsontwikkelaar BPD herontwikkelt een deel van de WA-Hoeve in samenspraak met de gemeente tot een levendig gebied waarin wonen de boventoon voert.

Om de herontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan voor de WA- Hoeve gewijzigd worden. Het ontwerpbestemmingsplan “WA-Hoeve, Historische Middenas” en het ontwerpbestemmingsplan “WA-Hoeve, Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld” liggen met ingang van donderdag 6 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Zie www.zeist.nl/bestemmingsplannen

Online bijeenkomst woensdagavond 12 januari 2022

Wij informeren u dan over de inhoud van een tweetal ontwerpbestemmingsplannen, een beeldkwaliteitsplan en de vervolgprocedure. Daarnaast kunt u vragen stellen.

Aanmelden

Wilt u zich van tevoren hiervoor alstublieft aanmelden? Dit kan tot 10 januari 2022 via www.zeist.nl/wahoeve. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 11 januari 2022 een mail met de link voor de online bijeenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen over de ontwerpbestemmingsplannen of over het ontwerpbeeldkwaliteitsplan? Dan kunt u contact opnemen met Hendrik Visser (Projectmanager) via 14030 of zeist@zeist.nl, onder vermelding van Herontwikkeling WA-Hoeve Den Dolder.

Bij vragen over de zienswijzenprocedure kunt u contact opnemen met Eelco Eilander (Adviseur/Plantoetser RO) via het vijfcijferige telefoonnummer 14030 of via zeist@zeist.nl, onder vermelding van Herontwikkeling WA-Hoeve Den Dolder.

Meer informatie over de projecten op de WA hoeve