Het ene moment lijkt leef je je leven zoals je gewend bent, het andere moment stort de wereld om je heen letterlijk in. Op 6 februari werden aan het begin van de dag de mensen die in het grensgebied tussen Syrië en Turkije wonen opgeschrikt door een zware aardbeving. Alles van waarde bleek weerloos: hun huis, hun familie, hun bestaan werden bedolven onder het puin. De nood is hoog en mensen in nood help je. Dat is precies wat wij gaan doen. Doe jij mee?

Mensen daar en hier leven in grote onzekerheid over het lot van hun familie en vrienden, omdat contact leggen nog niet mogelijk was. Twee van hen zijn musicus Jawa Manla en haar partner Munzer Al Kaddour. Beiden zijn afkomstig uit Syrië en besloten een benefietconcert te organiseren om geld in te zamelen. Jawa vertelt: ‘Sommige mensen zijn nu voor de tweede keer op de vlucht en moeten nu weer op straat zien te overleven. Ons hart huilt om alle mensen die daar nu zijn.’ Munzer: ‘Een vriend die daar nog is vertelde dat, terwijl hij zijn kinderen in veiligheid bracht, hij onder de brokstukken mensen om hulp hoorde roepen. De wanhoop en angst zijn onvoorstelbaar groot.’

Het benefietconcert wordt verzorgd door muzikanten van twee ensembles die muziek uit het Oosten spelen op authentieke instrumenten:

Saba Band
Jawa Manla, oud en zang
Shaza Manla, qanoun
Emine Bostanci, Istanbul kemence
Lucie Lelaurain, duduk en fluit
Cengiz Arslanpay, ney

Toufaha Trio
Talal Fayad, oud
Rebal Korkmaz, percussie
Anan alkadamani, viool

Jawa: ‘Muziek is essentieel in de Arabische cultuur. We maken niet alleen muziek tijdens concerten, maar ook in ons dagelijks leven. Op blije en op verdrietige momenten, want muziek verbindt.’ Munzer zal de avond inleiden met een korte schets over de situatie in het getroffen gebied.

Deze benefietavond wordt o.a. gesteund door de gemeente Zeist, de Protestantse Gemeente Den Dolder, Kunstenhuis Idea, Uit in Zeist, BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Wilgehof+Sodaar creatieve communicatie.

De gehele opbrengst van het concert komt ten goede aan de mensen die het nu zo moeilijk hebben. Tickets zijn hier te koop of aan de zaal.

Nabericht: lees hier meer over de opbrengst van dit concert