Vertier, sport, spel en Feest. Meer dan een week vol van activiteiten op en rond evenemententerrein de Blaak.

De Gildefeesten zijn in 50 jaar uitgegroeid van een verenigingsactiviteit (Koningsschieten) tot een feest voor de hele Soester gemeenschap. Het Soester schuttersgilde heeft een hedendaagse invulling gegeven aan de oude betekenis van de naam: waar het in een ver verleden draaide om het “(be)schutten” van het dorp en haar bewoners, biedt het nu een dorpsfeest met daarbinnen een platform voor vele verenigingen, die ieder op hun terrein een activiteit organiseren.