Voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de W.A. hoeve. Graag nodigt BPD u uit op donderdag 6 juni a.s. voor een gezellige middag op de Willem Arntsz Hoeve.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 uur: lunch in het ‘Bedrijfsgebouw’ (voormalig personeelsrestaurant)
13.30 uur: historische filmbeelden in de filmzaal van Den Dollywood (trap op)
14.30 uur: start wandeling over het terrein (vrije keuze)
15.30 uur: hapje en drankje in het ‘Bedrijfsgebouw’
16.00 uur: afsluiting

Zoals eerder verteld in de eerdere bijeenkomsten in Pelita vorig jaar, georganiseerd door de Historische Vereniging Den Dolder, wil BPD, gebiedsontwikkelaar van dit terrein een verhalenwandeling (audio-tour) maken langs de diverse panden op het terrein, zodat de mooie verhalen blijven voortbestaan.

Voor de ontwikkeling van deze audio-tour langs de historische gebouwen op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve, heeft er inmiddels een grondige research plaats gevonden door Klos Media, die voor ons ook de audio tour gaat maken.

Zij hebben vooral veel gelezen, gesprekken gevoerd met oud medewerkers en dankbaar gebruik gemaakt van alle informatie die de Historische Vereniging Den Dolder en het Zeister Gilde ons hebben gegeven. Ook in het gemeentearchief vonden zij waardevolle informatie, met name m.b.t. het bouwkundige deel van de panden.

Na bundeling van bovenstaande gegevens blijven er toch nog enkele vragen liggen, waarvan wij hopen dat er door iemand alsnog enig licht op kan worden geworpen. De vraag is als u hier een antwoord op heeft, dit met ons te willen delen of wees vrij om deze mail naar anderen door te sturen.

Dit zijn nog vragen die we hebben:

 • Rondom de populatie van de verschillende paviljoens wordt vooral gesproken over 1e, 2e, 3e en 4e klasse patiënten. Daarmee werd aangegeven uit welke sociale klasse zij afkomstig waren.
 • Waar we meer over willen weten is:
 • Welke categorie patiënten werden waar gehuisvest? Werden soortgelijke psychiatrische aandoeningen bij elkaar geplaatst in één paviljoen?
 • Wat was de laatste echte zorgbestemming van de volgende paviljoens: Oud-Wier, Spinoza, Camper, Boerhaave, Wilhelmina/ Antonia ?
 • Wanneer is het Hoofdgebouw (Directiegebouw) verlaten?
 • Wanneer is de Technische Dienst vertrokken uit het Ketelhuis?
 • Tot wanneer is de eigen wasserij (in het Bedrijfsgebouw) operationeel geweest?
 • Wat was de bestemming van ’t Heuveltje (buiten de winkel) vóór dat het ‘Vijfde Seizoen’ er in kwam?
 • In welke periode heeft de directie in ‘de Wingerd’ gezeten?
 • Tot wanneer is ‘het Theehuis’ als zodanig in gebruik geweest?
 • Wanneer is het personeelsrestaurant (in het Bedrijfsgebouw) gesloten?

Antwoorden op deze vragen en/of de aanmelding van uw komst kunt u, uiterlijk 3 juni, doorgeven via: diane@vantoorcommunicatie.nl

Vanaf 10 aanmeldingen gaat deze middag door. We hopen dan ook van harte dan u komt! Graag tot ziens op 6 juni!