Op donderdag 4 mei zijn er in Den Dolder twee Herdenkingsplechtigheden. Het wordt een bijzondere avond in Den Dolder. De plechtigheden vinden na elkaar plaats. Je mag je eigen bloemen meenemen.

Vanaf 17.30 tot 19.00 uur:
DE WOLK Herdenkingsplechtigheid voor de Vergeten Slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog op de W.A. Hoeve.

De Brandweerpost, Dolderseweg 164, is het verzamelpunt.
Vanaf daar wordt gezamelijk 130 m gelopen naar De Wolk, hoek Vijverhof / Dolderseweg (Dokterslaantje) (Let op; nieuwe plek)

Hier vindt het herdenkingsmoment plaats, ingevuld met speeches, liederen, muziek en de bloemlegging.

Meer informatie:
https://dendolder.nl/agenda/herdenkingsplechtigheid-voor-de-vergeten-slachtoffers-w-a-hoeve-2023/

Daarna start om 19.15 uur de Dodenherdenking bij het herdenkingskruis op de hoek van de Dolderseweg en de Willem Arntszlaan.

Medewerking wordt verleend door Muziekvereniging Dr. Engelhard.

Na afloop van de herdenking is iedereen welkom om na te praten in Wijkcentrum Pelita. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

 

De Oranjevereniging Den Dolder, tevens Comité 4 mei, organiseert de jaarlijkse herdenking op 4 mei a.s., die zal plaatsvinden om 19.25 uur in Den Dolder bij het herdenkingskruis op de hoek van de Dolderseweg en de Willem Arntszlaan. Medewerking wordt verleend door Muziekvereniging Dr. Engelhard, o.l.v. dirigent Hans Viezee

U wordt verzocht om 19.15 uur voor de herdenking te verzamelen. Na welkom en introductie namens het Comité 4 mei worden gedichten voorgedragen van leerlingen van de basisschool De Kameleon, gevolgd door een toespraak, die dit jaar wordt verzorgd door mevrouw Renske Zandstra, voorganger verbonden aan de  Maria Christinakerk. Krans- en bloemlegging vindt plaats namens het College van B&W Zeist, de Oranjevereniging, de Gemeenteraad, lokale verenigingen, instellingen en particulieren.

Wij roepen de Dolderse verenigingen, instellingen, hun leden, en een ieder van u persoonlijk van harte op om gezamenlijk aan deze herdenking inhoud te geven.

Na afloop van de herdenking bent u allen welkom om na te praten in Dienstencentrum Pelita. Voor koffie wordt gezorgd.

Tevens vindt vanaf 17:30 op de WA Hoeve al sinds meerdere jaren een herdenkingsplechtigheid bij het monument “Vergeten Slachtoffers”, beter bekend als “De Wolk”.

Vrijheid deel je met elkaar

Oranjevereniging, tevens Comité 4 en 5 mei Den Dolder, 030-2284104

Orenjeverenigingdendolder@kpnmail.nl