Je bent uitgenodigd om mee te denken met het meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid in Den Dolder. Gemeente Zeist wil graag weten hoe je de veiligheid in Den Dolder en jouw buurt ervaart, welke suggesties en verbeterpunten er zijn en welke mogelijke thema’s moeten hoger op de agenda staan.

Voor het maken van het meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid is input nodig. De snel veranderende samenleving brengt volop kansen met zich mee! Tegelijk zorgt deze ontwikkeling voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid. Daarom is iedereen van harte welkom bij de veiligheidsbijeenkomst. Deze is bedoeld voor de bewoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin.

Op maandag 27 maart vanaf 19.00 uur welkom in de MC Kerk aan de Dolderseweg 123 in Den Dolder. De vergadering start om 19.30 uur.

Het meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid stelt de Gemeente op omdat veiligheid één van de kerntaken van de lokale overheid is. Gemeenten hebben dan ook met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken, van (woon)overlast, woninginbraken en jeugdcriminaliteit tot aan huiselijk geweld en ondermijning. Bij het beantwoorden van deze veiligheidsvraagstukken is input nodig. Op die manier kunnen we efficiënt samenwerken met de andere partners zoals bewoners, ondernemers, politie en brandweer.

Wijkwethouder Walter van Dijk, de wijkagent(en) en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zijn ook aanwezig op deze avond.

Mocht u door allerlei redenen niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw input mailen naar b.isik@zeist.nl