De Protestants Christelijke Ouderenbond organiseert een bijeenkomst op vrijdag 6 oktober in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk. Centraal staat een verslag van de Excursiereis van 12 dagen door Polen & Mazuren.

Programma

13.00 uur zaal open

13.10 uur start van gezamenlijke maaltijd

14.00 uur pauze

14.10 uur foto/film over Polen.

Excursiereis van 12 dagen door Polen & Mazuren

Een boeiende rondreis door Polen is door Gerrie en Cees in 2018 gemaakt. Ze laten u kennismaken met een lange geschiedenis van Polen met een bijzonder veelzijdige en rijke cultuur, juweeltjes van steden, fraaie landschappen en een trots volk met haar eigen tradities. Tijdens deze reis bezochten we Hanzestad Gdańsk, het Mazurische merengebied, de Kruisridderburcht Mariënburg, de hoofdstad Warschau, de monumentenstad Krakau en de verrassende zoutmijnen van Wieliczka. Ook bezochten zij het voormalige concentratiekamp Auschwitz, dat een diepe indruk achter liet.

iedereen die interesse heeft is welkom

Bijdrage

De bijdrage voor deze jaarvergadering met maaltijd is € 8,00, zonder maaltijd € 4,00.
Betaling: Contant aan de zaal of overmaken op
bankrekening nr. NL86 RABO 0365 5296 21
ten name van PCOB Den Dolder.

Opgeven

In verband met de maaltijd kunt u zich opgeven voor deze bijeenkomst tot uiterlijk maandag 2 oktober bij:
Elly Egberts, telefoon: 030 228 38 41
of Gerrie & Cees, telefoon: 030 2250325