Burgers en lokale politici kunnen op 1 februari tijdens een live-uitzending vragen stellen aan demissionair minister Harbers over de plannen voor een vierde aanvliegroute. De live-uitzending is op 1 februari van 12.45 tot 13.30 uur. Aanmelden kan via www.stop4deroute.nl/harbers. Kijkers kunnen hun vragen stellen via de chat. Aanmelden kan tot en met 28 januari.

 

Ruim 60.000 handtekeningen tégen route

De online uitzending is een vervolg op het gesprek dat Kerngroep Stop4deroute in september had met minister Harbers om de weerstand van de bevolking tegen de vierde route kenbaar te maken. Ruim 60.000 mensen hebben inmiddels de petitie getekend tegen de vierde route. Daarnaast hebben 20 gemeenten én de provincie Utrecht zich expliciet uitgesproken tegen de route.

 

De vierde aanvliegroute is onderdeel van de luchtruimherziening van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die binnen enkele jaren wordt ingevoerd. Over de nieuwe route gaat 20 procent van alle dalende vluchten naar Schiphol vliegen. Dit zijn 130 tot 200 vliegtuigen per dag, in aanvulling op de stijgende vliegtuigen die nu al over deze provincies vliegen en overlast veroorzaken. Het betekent continu zeer laag vliegende vliegtuigen met bijbehorende ernstige geluidsoverlast en uitstoot boven woonkernen en natuurgebieden.

Vierde route faciliteert groei vliegverkeer

Uit het milieueffectrapport, dat het ministerie heeft laten opstellen, blijkt dat de vierde route vooral de groei van de commerciële luchtvaartsector faciliteert: “Tegelijkertijd moet worden vermeld dat de Luchtruimherziening in relatief grote mate bijdraagt aan het realiseren van capaciteit voor de groei van de luchtvaart, maar in mindere mate aan de in de Luchtvaartnota beoogde duurzaamheid en leefbaarheid.”

Daaromoeten niet alleen mensen in Gelderland, Utrecht en Noord-Holland zich zorgen maken. Groei van het vliegverkeer – de Luchtvaartnota gaat uit van bijna een verdubbeling in 2050 – resulteert in meer hinder voor héél Nederland: meer geluidshinder, meer uitstoot van stikstof, fijnstof en andere kankerverwekkende stoffen, en meer CO2-uitstoot. Nu al hebben 1 miljoen mensen ernstige geluidshinder en slaapverstoring, veroorzaakt door deze commerciële sector.m

Leefbaarheid belangrijker dan groei

Goede nachtrust en een leefbare omgeving moeten bereikbaar zijn voor iedereen. Krimp van het vliegverkeer is de enige manier om Nederland leefbaar te houden. Niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties. Daarom roept Kerngroep Stop4deroute Harbers en straks de nieuwe minister op om af te zien van de plannen voor de vierde aanvliegroute èn aan te sturen op forse krimp van het vliegverkeer. Dit doet recht aan het geluid uit de samenleving. Daarnaast roept ze op om snel strengere wettelijke grenzen en normen te stellen voor hinder en uitstoot, met gezondheid, milieu en klimaat als uitgangspunten.

De live-uitzending is op 1 februari van 12.45 tot 13.30 uur. Aanmelden kan via www.stop4deroute.nl/harbers. Kijkers kunnen hun vragen stellen via de chat.

 

zie ook:

Veel hinder verwacht van vierde aanvliegroute Schiphol