Dit is een bericht van de Belangenvereniging Den Dolder:
Deze vereniging volgt het nieuws en de politiek van de gemeente Zeist en de Regio Utrecht, voor zover het invloed kan hebben op het woonplezier in Den Dolder. De vereniging denkt en praat mee.

Op 3 maart om 19.30 uur praat de gemeente met de burgers in het gebied Den Dolder over de omgevingsvisie. Iedereen kan zich opgeven, via de raadsgriffie@zeist.nl.
De vergadering wordt via Microsoft Teams georganiseerd. Zie hier de uitnodiging van de Gemeente Zeist.

Wat is de omgevingsvisie? 
Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet gelden. Die vervangt dan de Wet op de Ruimtelijke Ordening en andere ruimtelijke ordeningswetten.
Voor de nieuwe Omgevingswet is het belangrijkste kerndocument: de omgevingsvisie.

Alle verdere (bouw)plannen worden eraan getoetst.

Zie voor verdere informatie op de site van de BDD:
https://www.dendolder.net